Wat Kan ik

BELBIN Teamrollen

Dit is mijn uitkomst van de BELBIN Test die ik gedaan heb. Hier komt uit dat ik voornamelijk een “Voorzitter” ben en een “Voortrekker”. Deze vragenlijst is ingevuld op basis van de ervaringen uit de groepsopdrachten die wij op de HvA hebben gedaan. 

Zelf denk ik dat de uitslag een redelijk beeld geeft over mijn functioneren in een team. Wel denk ik dat ik nog iets meer een “Ideeëngever” ben dan een “Afmaker”. Hier licht dan ook nog ruimte voor verbetering. Dit omdat ik soms in mijn enthousiasme vergeet secuur genoeg te zijn.

Opdracht Kernkwadranten

In deze opdracht ga ik na wat mijn zwakke en sterke punten zijn bij het samenwerken.

Spinnenweb CE Skills

Hieronder staat de uitkomt van de CE Skills verwerkt in een spinnenweb.

Ingevuld door medestudenten

Zelf ingevuld